Posted on

Ett nytt sätt för aktiebolag att växa genom finansiering

Är det dags för ett lån till aktiebolag – behöver bolaget en puff framåt, eller är det dags att ta nya tag och investera i framtiden? Det finns olika anledningar till varför ett företag behöver låna pengar. Ofta, i dessa tider, kan det vara för att lösa ekonomisk problematik, eller så kan det vara för att man vill expandera och investera. Hur man anger låneorsaken avgör oftast om lånet blir beviljat. Om lånet kan bidra till att företaget skapar nya kanaler för intäkter eller investerar i saker som ger säkerhet för kreditgivaren – är det lite lättare att få lånet beviljat. Vid kriser och svackor är det avgörande att uppvisa betalningsförmåga för att ett lån ska beviljas.

Sök kreditgivare som passar för lån till aktiebolag

Att hitta rätt långivare är som att hitta rätt affärspartner, och det vanligaste är att man vänder sig till sin bank. Idag finns det dock flera långivare i form av olika typer av kreditinstitut som kan bevilja riktigt bra lån om aktiebolaget kan uppvisa stabilitet i återbetalningsförmågan. De mindre företagen i Sverige representerar fyra av fem arbetstillfällen och bildar basen för vårt lands ekonomi och välfärdssamhälle. Över hälften av dessa företag har svårt att finna finansiering för att investera och växa.

En utmärkt möjlighet för aktiebolaget är att vända sig till Krea. Om du söker lån till aktiebolag kan Krea hjälpa till att samla ihop förslag till finansiering och hitta den lösning som är bäst just för ditt bolag. Detta är en tidseffektiv tjänst där Krea vill göra det enkelt för företag att låna i en snabb process.

Krea drivs av innovation

Det som är bra med Krea är deras vilja att supporta tillväxt i det svenska småföretagandet. Tjänsten är speciellt utvecklad för att skapa möjligheter för aktiebolagen att generera det kapital som behövs för utveckling framåt. Man pinpointar behovet direkt och arbetar helt igenom behovsdrivet. Krea själva drivs av innovationsanda och intresse för företag och tillväxt. Det finns ett nytänkande som är intressant för aktiebolagen, lösningarna bottnar i ny teknik som alltid har målet att förenkla.

Krea kan hjälpa till med företagslån, fastighetslån och factoring. Factoring är aktuellt för den som snabbare vill ta in kapitalet i företaget om man exempelvis befinner sig i en expansionsfas och inte kan vänta på fördröjda fakturainbetalningar. Det finns också branschspecifika lösningar för handel och transport samt bygg- och restaurangbranschen. Krea har en gedigen kunskap om hur man tillför kapital till aktiebolag i dessa branscher och kan bli en perfekt partner vid kapitalgenerering. Här kan du få goda råd och välja den perfekta lösningen ur den flora av lånemöjligheter som Krea samlar in.

Aktiebolag kan få fördelaktiga lån

Aktiebolaget är en juridisk person, vilket innebär att man ingår överenskommelse och avtal som företagsenhet. Det finns också flera objekt eller ägarpersoner som bildar säkerhet, vilket gör att aktiebolag kan få förmånliga lånevillkor om man bifogar den information som söks.

Nyheter just nu