Posted on

Bristande klimatåtgärder i 33 Europeiska länder

33 olika europeiska länder, bland annat Sverige, är åtalade för brott mott Europakonventionen i Europadomstolen. Enligt portugisiska ungdomar, som är de som gjort stämningsansökan, har inte dessa länder gjort tillräckligt mycket för att på något sätt förhindra klimatförändringarna, vilket då ska ha bidragit till skogbranden i Portugal där många miste livet för några år sedan.

Forskare säger att den globala uppvärmningen är en bidragande orsak till en ökad brandrisk och det ska vara detta som har hänt i Portugal. Efter att bränderna hade lugnat sig valde några ungdomar i Portugal att kräva ett rättsligt klimatansvar, i höstas stämdes sedan 33 olika länder i Europa för brott mot mänskliga rättigheter och Europakonventionen.

Detta är inte första gången som klimatet har befunnit sig i domstol. Tidigare var det Paris som tyckte att den franska staten inte hade gjort tillräckliga klimatåtgärder.

Detta med klimatet är självklart en viktig fråga som vi måste tänka mer på var och en.

Läs mer om de härliga klimatet och de länder som har åtalats för klimatbrott på SVTs hemsida, där hittar du också en massa andra intressanta artiklar och videor om vad som händer i världen.