Posted on

Det breda spektrumet

Vad vore mänskligheten utan vitala komponenter såsom information och kommunikation?

Människan är den enda levande varelsen som kan föreställa sig framtiden. Denna antecipatoriska förmåga har på samma gång givit oss fantastiska möjligheter och måttliga begränsningar. Det har skapat förutsättningar till ett samarbete där tanke på ett imponerande sätt kan övergå till handling.

Vi har dessutom en fantastisk anpassningsförmåga där vi trots olika förutsättningar förhåller oss till vår omvärld på det sätt som krävs.

Evolutionärt sett handlar det här om att föra våra gener vidare, där bland annat nyheter blivit en väsentlig del av detta faktum.

Ända sedan vi tog våra första steg på denna planet har nyheter varit ett naturligt inslag. Det handlar till mångt och mycket om vilket förhållningssätt gemene man behöver ta till dåtid, nutid samt framtid. Likt ett träd hänger de samman där både rötter, stam, grenar och krona behöver sammankopplas för att cirkeln ska slutas. En nyhet kan liknas vid ett budskap som ska nås fram till en viss målgrupp. Det här kan i sin tur handla om både individ och kollektiv. Det som från början involverade springande budbärare och stora mängder fysisk ansträngning har ersatts av ett digitalt paradis där inte ett finger behöver lyftas för att ta del av viktiga upplysningar.

I en värld av ständig utveckling har inte sättet nyheter sprids på varit något undantag. I takt med boktryckarkonstens inträde förändrades värdet av nyheter i grunden. Det gick därigenom att ta del av dessa genom skrift utan att för den delen behöva berätta dem fysiskt. Tidningar blev nyheternas signum och det här lever till viss mån kvar än idag. Televisionens framfart medförde en bekvämare inställning där det räckte med ett par tryck på fjärrkontrollen för att få veta vad som hänt.

Det senaste decenniets revolutionerande digitalisering har skakat om nyheterna i sina grundvalar. Idag har vi all världens information i fickan och vi kan oavsett tid, plats och situation ta del av det här på ett aldrig tidigare skådat vis. Det spelar ingen roll om det gäller läget i Mellanöstern eller det faktum att kompetensplatslageri.se/ står för Stockholms fantastiska taksiluett.

Nyheter baseras på samma grund som för 200.000 år sedan med skillnaden att de numera utmärker sig på ett helt annat sätt.