Posted on

CRM för advokatbyråer

En bransch som kanske inte alltid är känd för att ligga i framkant vad gäller ny teknik är advokatbranschen. De flesta advokater vet inte vad ett CRM är för något och har än mindre använt sig av ett sådant. Undantaget är de större affärsjuridiska advokatbyråerna som lägger ner betydande resurser på modern it-teknik, inkluderande olika CRM-system.

De mindre och medelstora advokatbyråerna drivs emellertid ytterst sällan med stöd av modern teknik och moderna programvaror. I stället är det förvånande ofta som dessa advokatbyråer drivs med hjälp av olika Excel- och Wordfiler som delas mellan byråns medarbetare. Detta är en olycklig utveckling. De flesta advokatbyråer skulle vinna mycket på att använda sig av ett CRM-system i sina verksamheter. Det skulle underlätta såväl hanteringen av befintliga ärenden som ackvireringen av nya klienter.

Ärendehanteringen med stöd av ett CRM

På en advokatbyrå är ärendehanteringen avgörande för hur väl och effektivt som man kan handlägga ett ärende. Det traditionella sättet att hantera ett ärende på en advokatbyrå är att lägga alla dokument i en hängmapp. För att kunna skilja mellan olika typer av ärenden eller vem som är ansvarig handläggare använder man sig ofta av olika färger på mapparna. Detta är fortfarande det dominerande sättet för hantering av ärenden på många av landets advokatbyråer.

Ett professionellt och användarvänligt CRM-system hade avsevärt underlättat ärendehanteringen på de flesta advokatbyråer. Det hade dessutom säkerställt kvaliteten på arbetet och minskat risken för att handlingar hamnar i fel mapp, att tidsfrister missas, eller att åtgärder helt enkelt glöms bort. En advokatbyrå som använder sig av ett CRM-system kan enkelt registrera samtliga dokument och alla tidsfrister i systemet, vilket minskar risken för mänskliga misstag.

Ackvirering av klienter med stöd av ett CRM

De flesta advokater måste själva ackvirera sina klienter, det gäller framförallt för de advokater som arbetar med affärsjuridik. De flesta framgångsrika advokater är därför också skickliga marknadsförare. Emellertid sliter många onödigt hårt med marknadsföringen, vilket har sin grund i att de inte använder sig av en modern teknik. Anteckningsblock och mobiltelefon må ha varit en bra kombination men det kan självfallet inte mäta sig med ett modernt CRM.

En advokatbyrå som använder sig av ett CRM i sitt marknadsföringsarbete kan avsevärt förenkla och förbättra sin marknadsföring. Det medför även att advokatbyrån på sikt blir mindre beroende av enskilda advokater vilka agerar som “rainmakers”. I stället blir det advokatbyrån i sig som kan stå för lejonparten av nyackvirerande ärenden. Denna förmåga är en av de viktigaste egenskaperna för att advokatbyrån ska överleva på längre sikt. Då är ett CRM-system en mycket prisvärd investering.