Posted on

Förklara företagsnyheterna effektivt med en informationsfilm

Idag är det viktigt att du som företagare når fram till dina kunder och klienter genom allt informationsbrus. Ett effektivt sätt att lyckas är genom att skapa enkla informationsfilmer. Genomtänkta filmer som omgående förklarar vad produkten eller tjänsten handlar om, för att på så sätt fånga kundernas uppmärksamhet.

Skapa en informationsfilm

En informationsfilm är en kort film som på ett enkelt och mycket visuellt sätt förklarar hur din produkt eller tjänst fungerar. Eftersom konkurrensen på internet är väldigt stor, så är det viktigt att snabbt fånga kundernas uppmärksamhet. Just informationsfilmer, tecknade eller filmade med människor/produkter, är då ett mycket smart verktyg att ta till. En bild säger mer än 1000 ord brukar man säga och det gäller verkligen informationsfilmer. En informationsfilm säljer med intelligens. Kunderna får snabbt klart för sig hur produkten eller tjänsten fungerar. Det intresserar både vanliga människor och företagare. Låt Explainer skapa er informationsfilm så når du effektivt både nya och gamla kunder. Explainer är Sveriges största byrå inom just informationsfilm och har stor erfarenhet av och kunskap kring hur man på ett smart och strategiskt sätt skapar filmer som inom några sekunder har börjat förklara era produkter och tjänster för kunden.

Företagsnyheter

Informationsfilmer är också smart när ni har nya företagsnyheter att förmedla. Du ska lansera en ny tjänst. Visst kan du skicka ut ett nyhetsbrev där du förklarar den nya tjänsten, men sannolikheten att dina kunder kommer att läsa all text är ganska liten. Vi bombarderas av text, ljud och bilder idag. Då är det mycket mer effektivt att ha en informationsfilm som förklarar och lyfter fram företagsnyheten. Du lägger upp filmen på hemsidan, bloggen, sociala medier, i nyhetsbrevet och naturligtvis på YouTube. En informationsfilm kommer också väldigt snabbt till kärnan, så att tittaren omgående förstår om det är en företagsnyhet eller tjänst som den kan ha nytta av. Forskning visar att kunder lättare kommer ihåg information från en reklamfilm eller en informationsfilm, än från att bara läsa informationen. Fler sinnen är aktiverade.

Anpassa informationsfilmen till din målgrupp

När du anlitar en kommunikationsbyrå som Explainer så får du också hjälp att skapa en film som passar kundgruppen. Eller kundgrupperna. Samma digitala tjänster kan behöva paketeras på olika sätt beroende på om du vänder dig till 20-åriga studenter eller trädgårdsintresserade pensionärer. Du kan använda samma informationsfilm till båda grupperna. För det essentiella, hur produkten eller tjänsten fungerar, är densamma. Men du kan behöva ha olika färger eller stilar på introt beroende på målgrupp. Inom 5-30 sekunder har du förklarat något komplext för dina kunder som kan vara av stort intresse för dem. För både företag och vanliga människor letar efter produkter och tjänster som kommer underlätta deras liv, vilket gör informationsfilmer så effektiva och intressanta.